Tuesday

H.S. Boys' Basketball

Fowler 77, Swallows 61

Manzanola 45, Swink JV 30

H.S. Girls' Basketball

Fowler 56, Swallows 10

Juco Men's Basketball

Otero 70, Northwest Kansas Tech 63

Juco Women's Basketball

Northwest Kansas Tech 81, Otero 62